Vill du bli kontaktad?

Jag accepterar rydahlprecision.se integritetsvillkor


Kontakta oss

Elektroformning

Om inte etsningens toleranser är tillräckliga kan vi erbjuda elektroformning. Detta är en additiv process där detaljen byggs atom för atom och där toleranserna kan hållas så snäva som +/-0,5 tusendelar (µm), allt beroende på detaljens utformning.

Tryck här för mer information!

Elektroformning