Rydahl Precision Components

Vi på Rydahl Precision Components är ett säljande företag specialiserat på att tillhandahålla finmekaniska precisionsdetaljer till nordisk tillverkningsindustri, allt efter våra kunders ritningsunderlag. Hos oss kan ditt företag samla inköpen av finmekaniska precisionsdetaljer till en leverantör.
Vi erbjuder en stor bredd av detaljer med högt förädlingsvärde.

Svarvning & Fräsning

Finmekaniska detaljer, för industrier inom medicin, elteknik och verkstad.
stansat

Stansning

Komplicerade stansade små detaljer.

etsat

Etsning

Ultrafina etsade ytdetaljer och öppningar.

elektroformning-1

Elektroformning

Elektroformning är en additiv process där detaljen byggs atom för atom.

BT_offer

Fjädrande kontaktstift

Vi erbjuder skräddarsydda fjädrande stift.

Vi förbättrar våra kunders konkurrenskraft

Stort nätverk

Genom vårt nätverk av tillverkande specialistföretag har vi möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva komponenter till absolut högsta standard.

Globala partners

Vi är specialiserade på små finmekaniska precisionsdetaljer och samarbetar med framstående tillverkare i framförallt Schweiz, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal och Taiwan.

Här används våra produkter