Vi är inte bara konkurrenskraftiga i Norden utan levererar nu också små kontaktbleck till Österrike där en skidfabrikant utvecklat en miniGPS kopplad till mobilen, tänkt att också användas för cyklar.