Vi har nyligen påbörjat leverans av små guldpläterade detaljer för en världsledande tillverkare av mikrofoner. Vartdera detalj är 4×6 mm och etsade från plåttjocklek 0,1 mm till extrema toleranser, +/-20tusendelar. Totalt levereras 250.000 detaljer per år, detaljerna lagerhålls i Karlstad och levereras på 2-3 dagar direkt in på produktionslinan.